Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 500+

15.03.2016

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159169541136882&id=100011315115777

czytaj dalej...

Program Rodzina 500+

15.03.2016

Wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ już dostępne. Można je odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytocznej oraz z na stronach internetowych GOPS i gminy Przytoczna : www.przytoczna.pl. Procedura jest bardzo prosta. Wnioski wydaje...

czytaj dalej...

Witamy!

26.11.2013


 Realizacją lokalnej polityki społecznej na terenie gminy Przytoczna zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), który funkcjonuje od 1990 r. GOPS realizuje zadania własne i zlecone gminie, mające na celu poprawę poziomu życia osób i rodzin wymagających pomocy we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.


Główne zadania :
 

 •     ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk społecznych,
 •     przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów,
 •     współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, Urzędem Pracy, zakładami pracy, służbą zdrowia w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz w celu lepszego rozeznania środowiska i problemów mieszkańców,
 •     pobudzanie społecznej aktywności,
 •     planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,
 •     poradnictwo, podejmowanie interwencji kryzysowej, praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 •     poznawanie na bieżąco przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, które mogą przyczynić się do lepszego planowania pomocy,
 •     prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji materialnej i innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy,
 •     realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej,
 •     przygotowanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości


                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej

                                                                                                                                                              mgr Agnieszka Sęga 

 


czytaj dalej...