W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytocznej realizowany jest projekt w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

   Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców poszczególnych gmin. Poniżej przestawiamy małą fotorelacje z prowadzonych działań.