GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. GŁÓWNA 1A

66-340 PRZYTOCZNA

Tel. (95) 74 94 333

email: ops.przytoczna@interia.pl

 

Kierownik

mgr Agnieszka Sęga

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30