Program Rodzina 500+

Wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ już dostępne.

Można je odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytocznej oraz z na stronach internetowych GOPS i gminy Przytoczna : www.przytoczna.pl.

Procedura jest bardzo prosta.

Wnioski wydaje Kierownik GOPS oraz pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych. Tutaj też można zadawać pytania i rozwiewać wątpliwości.

Od przyszłego tygodnia wnioski będą również dostępne w siedzibie szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy.

Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze jedynie na drugie i kolejne dzieci w wieku do 18 roku życia, do wniosku nie trzeba załączać żadnych zaświadczeń o dochodach. Złożyć należy tylko wypełniony wniosek. W takim przypadku na pierwszej stronie wniosku w punkcie 2 zaznaczamy kratkę "nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko" i nie wpisujemy najstarszego dziecka do tabeli A na pierwszej stronie. Drugie i kolejne dzieci, na które wnioskujemy o przyznanie świadczenia wpisujemy w tabeli na stronie 2 wniosku. Natomiast całą rodzinę (wszystkich członków rodziny) wpisujemy w tabeli na stronie nr 3 wniosku. Pozostałęj części wniosku, dotyczącej sytuacji materialnej, nie wypełniamy.


Załączniki: