Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Sęga 

tel. 957494333

ops.przytoczna@interia.pl

Pracownicy Socjalni

Specjalista Pracy Socjalnej Bożena Mądrowska

tel. 957494333

Specjalista Pracy Socjalnej mgr Halina Nieckarz

tel. 957494333

Pracownik Socjalny mgr Kamilla Jędrasik

tel. 957494333


Księgowość:

Główny Księgowy mgr Barbara Buczkowska

tel. 957493871

ops.ksiegowosc@interia.pl

Księgowa mgr Edyta Korczyńska 

tel. 957494333


Świadczenia Rodzinne

Główny Specjalista Do Świadczeń Rodzinnych Henryka Nieckarz

tel. 957494333


Fundusz Alimentacyjny

inspektor mgr Jolanta Pradela

te. 957494333

Dodatek Mieszkaniowy

inspektor d/s administracyjnych mgr Elżbieta Adamska

tel. 957494333